14-12-2018

Пријавете се на Taksirat Academy, до крај на Декември!
Напишете го вашето име, презиме и возраст.
Не треба никакво мотивационо писмо ниту решение на равенка.
Испратете ги вашите податоци на info@password.mk и почекајте да ве повикаме.
Имате уште 15 дена! Работните часови започнуваат во Февруари, а ќе се одржуваат во просториите на Пасворд Продакшн во Скопје.