PetarПетар Божинов – председател на `Културен забавен живот` 2011- 2013, кординатор на фестивалот Струмица Опен Фестивал од 2011 година, член во советот на општина Струмица 2013-2017, (член на комисии за општествени дејности и комисија за Образование спорт и култура) – менаџер за продажба во `Грозд Струмица`, 2014-2017