Panels-1

Локација: МКЦ, Фросина 

Датум и Време:  30.11.17 | 14:00ч

Panels-4

Локација: МКЦ, Фросина 

 Датум и Време: 01.12.17 | 12:00ч

Panels-5

Локација: МКЦ, Фросина 

Датум и Време: 01.12.17 | 13:30ч 

Panels-2

Локација: МКЦ, Фросина 

Датум и Време: 01.12.17 |15:30ч

Panels-7

Локација: МКЦ, Фросина 

Датум и Време: 02.12.17 | 12:00ч 

Panels-6

 Локација: МКЦ, Фросина 

Датум и Време: 02.12.17 | 13:30ч 

Panels-3

 Локација: МКЦ, Фросина 

 Датум и Време: 02.12.17 | 15:30ч

Panels-08

 Локација: МКЦ, Фросина 

 Датум и Време: 01.12.17 | 14:30ч