MartinМузички образован уште од најрана возраст. Вклучен во бројни активности поврзани со радио-станици, списанија, фестивали и организирање настани, портфолиото на Martchin е разновидно и богато со музичко- организациски активности. Дел е од организацискиот тим на Desonanz Festival уште од самиот почеток (2009-та година), all around player, посебно задолжен за букирање на македонските артисти