MarioB-02Мајстор на својата хармоника, неговата музика ги поврзува класичната и современата експериментална музика и истото се рефлектира во зачудувачкиот опсег на интензитетот, јачината и бојата на звукот кои успева да ги произведе инструментот, нешто кое Баткович, за прв пат, волшебно ни го открива.