MajaМаја Ангеловска е програмски менаџер во Младинскиот културен центар–Битола , локален координатор на активностите за реализирање на Првиот балкански самит за одржлив развој, менторство на ЗГ Together Macedonia во рамките на програмата за градење на капацитети на ГО реализирана од ТАКСО канцеларијата во Македонија, администратор на дата базата на Локален волонтерски сервис, координатор на активностите на УНЕСКО клубот на МКЦ – Битола, менаџмент на локални и национални граѓански кампањи, уредник на програмата за поддршка на млади уметници и алтернативни уметности