Kiborg-TaksiratКиборг се оформија на крајот од минатиот век – летото ‘95 во Скопје. Во 1996 ја издадоа првата касета со 6 траки. 20 години подоцна, повторно се обединија за повторно да продолжат со сајбер-панкот, малку да помудруваат и да се позабавуваат.