Foltin-Taksirat-02Некои би рекле дека се едни од најавтентичните и неконвенционални македонски музичари и музички атракции: со 20 години постоење и 8 албуми зад нив, со страсна и неконвенционална музика, театарска контаминација и постојан растечки домашен и меѓународен успех.