ExcessiveVisage-Taksirat-02Градат свој јазик кој може да се дефинира како рок, но и авангарда – уникатно специфичен и крајно моќен. Низ звуците проникнува темнина, непријателска и злокобна атмосфера која одлично се вклопува со моќната драматичност на аранжманот.