AKUA NARU 

Location: MKC, Skopje 

 Date: 06.05.2018

GOGOL BRODELLO

Location: MKC, Skopje

Date: 29.05.2018 

PETER BENCE 

Location: Makedonska Filharmonija 

Date: 31.05.2018 

Влезниците за сите настани кои ќе се одржат во рамки на ТАКСИРАТ ФЕСТИВАЛ се достапни преку продажната мрежа на МКтикетс