Panels-08Локација: МКЦ, Фросина
Датум и Време: 02.12.17 | 12:00ч 

Дискусија околу независните фестивали и споредба на македонската независна сцена со Западната. Што значи да си независен? Страшно ли е да си зависен? Со кого соработува независниот? Колку е дозволено да си успешен, за да останеш независен?

Модератор:
Дијана Лакуш
PAF!, Music Glue, IMMF, CRO

Говорници:
Ахметџан Ташдемир
GullBaba Music, TUR
Сенада Џорович
Kataman & Druga Godba festival, SI
Дидер Госет
IMPALA, BE
Силвиј Скок
GlitterBeats Records, SI