Baklava-Taksirat-02Македонска етно музичка акустична група со минималистички музички концепт. Женски вокал и традиционални народни инструменти, особено жичани и ударни инструменти, тамбура и бендир. Нивниот клучен предизвик е да создадат оригинална музика врз основа на естетските достигнувања на традиционалната македонска музика.