AP-Taksirat-02Нивните моќни пораки ги направија познати на оние кои сакаат да ги користат своите вештини во танцувањето, против социјални и морални неправди. Нивните песни се водени со изјавите кои промовираат толеранција, но исто така вклучуваат танцувачка слобода, брзи ритми и фанки аранжмани.