AndrejСака нејасни зборови и чудни акценти на туѓи јазици со трепет познат. Страсно движи звуци во темнината. Активна фигура во клубската сцена и електронската музика испреплетена во филозофијата и технологијата – Andreas Hz е познат како ковач на богати текстури и дистинктивни звучни палети кои ги носи конструктивистичкото техно, индустријалот, бас музиката и IDM, произведувајќи длабоко и софистицирано „денс“ искуство.